1.Personas dati Labot
Lai turpinātu, lūdzu aizpildiet visus laukus!
2.Pielikumi / Ienākumi
Informācija par autovadītāju
Saziņas informācija
Informācija par transporta līdzekli
Aizdevuma nosacījumi
Infromācija par darba devēju
Darba alga un citi ienākumi
IEŅĒMUMU un IZDEVUMU izdruka no internetbankas par pēdējiem 6 mēnešiem līdz šodienai (PDF formātā) !
Šeit atradīsiet video pamācības kā sagatavot nepieciešamo izdruku atkarībā no bankas
IEŅĒMUMU un IZDEVUMU izdruka no ārzemju bankas par pēdējiem 12 līdz šodienai (PDF formātā)