Piekrišana personas datu apstrādei

Ar šo apstiprinu, ka vēlos saņemt aizdevumu uz SIA “RigaAuto“ piedāvātajiem noteikumiem. Apliecinu,
 ka visa šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga. Parakstot šo pieteikumu, izsaku savu
 piekrišanu visu pieteikumā norādīto personu datu apstrādei. Apliecinu, ka esmu saņēmis pieteikumā
norādīto personu piekrišanu viņu personas datu apstrādei un saglabāšanai, tajā skaitā elektroniski.
Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiek pārbaudīta caur trešajām personām, kā arī var tikt pieprasītas
 ziņas no Latvijas bankas Kredītu reģistra, informācija vartikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski. Esmu
informēts un piekrītu, ka datus apstrādā SIA “RigaAuto”, vien.reģ.Nr. 40203050627, juridiskā adrese Rīga,
Ikšķiles iela 17 - 9, LV-1057, Latvija. vai citas SIA “RigaAuto“ pilnvarotās personas. Pieprasītās info nesniegšana
 tiek vērtēta kā attiecīgo ziņu neesamība. Par nepatiesu ziņu sniegšanu personai draud kriminālatbildība. Ar šo
 pieteikuma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt un apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.
 Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību.
 Ar šo pieteikuma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt šajā pieteikumā norādīto savu personas datuapstrādei, kā
 arī viņa personas datu saņemšanai no trešajām personām un to apstrādei.Iesniedzējs neiebilst un piekrīt,
 ka kļūst par kompānijas datu bāzes subjektu, ka viņa sniegtās ziņas tiek pārbaudītas kompānijas personu
 datu bāzē, ka sniegtā informācija tiek pārbaudīta caur trešajām personām, tajā skaitā nodota sadarbības
 partneriem un ar sadarbības partneru palīdzību var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas Kredītu reģistra.
 Informācija var tikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir informēts par to,
 ka SIA “RigaAuto”" ir tiesīga nepaskaidrojot lēmuma iemeslus un kompānija ir tiesīga neatgriezt no pieteicēja
 saņemtos dokumentus, kas izmantoti par pamatu lēmuma pieņemšanai. Pieteicējs apstiprina iesniegto datu
 pareizību, kā arī to, ka viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kasvarētu ietekmēt pieteicēja finansiālās
 situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu. Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav
 ierobežotaun nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas. Ar šo piekrītu,
 ka Sia "Aizdevums.lv", "Citadele banka", AS "Dnb banka", AS “Privat Banka” “SIA Inbank līzings” SIA”NORDLIZINGS”
 Sia"Money Express Credit", Sia "Vita Credit", AS "Mogo", Sia "InCredit Group" , Bigbank AS Latvijas filiāle (reģ. nr.
 40103200513, jur. adrese:  Gustava Zemgala gatve 78 - 1, Rīga, LV-1039) veic manu personas datu apstrādi atbilstoši
 Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu,
 ka esmu izlasījis Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank
AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: www.bigbank/klientu-datu-apstrades-principi/
un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros. Ar šo es piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle, Sia "Aizdevums.lv",
 "AS Citadele banka", AS "Dnb banka", “SIA Inbank līzings “AS “Privat Banka” Sia"Money Express Credit", Sia "Vita Credit",
SIA NORD LIZINGS”AS "Mogo", Sia "InCredit Group" saņem un sniedz informāciju par manām saistībām Latvijas Bankas
Kredītu reģistrā,   no Valsts ieņēmumu dienesta, kredītinformācijas biroju, licencētu parādu piedziņas uzņēmumu:
„Creditreform Latvia SIA“ CSDD un „Paus Consults SIA“, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku
reģistra,  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzēs, kam ir likumā noteiktas tiesības izpaust sniegto informāciju
trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Ar šo piekrītu saņemt Sia "Aizdevums.lv", "Citadele banka",
AS "Dnb banka",” SIA Inbank līzings” AS “Privat Banka” Sia"Money Express Credit", Sia "Vita Credit", AS "Mogo",
Sia "InCredit Group", Bigbank AS Latvijas filiāles un Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāle
sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot manis norādīto kontaktinformāciju.Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības
partneru saraksts ir pieejams šeit: https://www.bigbank.lv/dokumenti/Piekrišanu saņemt Bigbank AS Latvijas filiāles,
 Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un Bigbank AS Latvijas filiāles sadarbības partneru piedāvājumus var
atsaukt jebkurā laikā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu:  info@bigbank.lv, vai zvanot pa tel: 8338