Piekrišana personas datu apstrādei

Ar šo apstiprinu, ka vēlos saņemt aizdevumu uz SIA “RigaAuto“ piedāvātajiem noteikumiem.
Apliecinu, ka visa šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga. Parakstot šo pieteikumu,
izsaku savu piekrišanu visu pieteikumā norādīto personu datu apstrādei. Apliecinu, ka esmu
saņēmis pieteikumā norādīto personu piekrišanu viņu personas datu apstrādei un saglabāšanai,
tajā skaitā elektroniski. Neiebilstu, ka manis sniegtā informācija tiek pārbaudīta caur trešajām
personām, kā arī var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas Kredītu reģistra, informācija var
tikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski. Esmu informēts un piekrītu, ka datus apstrādā SIA “RigaAuto”,
vien.reģ.Nr. 40203050627, juridiskā adrese Rīga, Ikšķiles iela 17 - 9, LV-1057, Latvija. vai citas
SIA “RigaAuto“ pilnvarotās personas. Pieprasītās info nesniegšana tiek vērtēta kā attiecīgo ziņu
neesamība. Par nepatiesu ziņu sniegšanu personai draud kriminālatbildība. Ar šo pieteikuma aizpildīšanu
iesniedzējs piekrīt un apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. Iesniedzējs
apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību.
Ar šo pieteikuma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt šajā pieteikumā norādīto savu personas datu
apstrādei, kā arī viņa personas datu saņemšanai no trešajām personām un to apstrādei, pamatojoties
uz Fizisko personu datuaizsardzības likumu 7.pantu 1.punktu. Iesniedzējs neiebilst un piekrīt, ka kļūst
par kompānijas datu bāzes subjektu, ka viņa sniegtās ziņas tiek pārbaudītas kompānijas personu datu
bāzē, ka sniegtā informācija tiek pārbaudīta caur trešajām personām, tajā skaitā nodota sadarbības
partneriem un ar sadarbības partneru palīdzību var tikt pieprasītas ziņas no Latvijas bankas Kredītu
reģistra. Informācija var tikt saglabāta, tajā skaitā elektroniski. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka
ir informēts par to, ka SIA “RigaAuto”" ir tiesīga nepaskaidrojot lēmuma iemeslus un kompānija ir tiesīga
neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti par pamatu lēmuma pieņemšanai. Pieteicējs
apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas
varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu. Pieteicējs
apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežotaun nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja
lēmumu pieņemšanas spējas. Ar šo piekrītu, ka Sia "Aizdevums.lv", "Citadele banka", AS "Dnb banka",
AS “Privat Banka” Sia"Money Express Credit", Sia "Vita Credit", AS "Mogo", Sia "InCredit Group" ,
Bigbank AS Latvijas filiāle veic manu personas datu apstrādi atbilstoši Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu
datu apstrādes principos noteiktiem mērķiem, apjomā un kārtībā. Ar šo apstiprinu, ka esmu izlasījis
Bigbank AS Latvijas filiāles Klientu datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Bigbank AS Latvijas
filiāles Klientu datu apstrādes principi ir pieejami bankas mājaslapā: www.bigbank/klientu-datu-apstrades-principi/
un Bigbank AS Latvijas filiāles klientu apkalpošanas centros. Ar šo es piekrītu, ka Bigbank AS Latvijas filiāle,
Sia "Aizdevums.lv", "Citadele banka", AS "Dnb banka", AS “Privat Banka” Sia"Money Express Credit",
Sia "Vita Credit", AS "Mogo", Sia "InCredit Group" saņem un sniedz informāciju par manām saistībām licencētu
parādu piedziņas uzņēmumu: „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“ datubāzēs, kam ir likumā noteiktas
tiesības izpaust sniegto informāciju trešajām personām maksātspējas izvērtēšanas vajadzībām. Ar šo piekrītu saņemt
Sia "Aizdevums.lv", "Citadele banka", AS "Dnb banka", AS “Privat Banka” Sia"Money Express Credit", Sia "Vita Credit",
AS "Mogo", Sia "InCredit Group", Bigbank AS Latvijas filiāles un Bigbank AS grupā ietilpstošo juridisko personu un
Bigbank AS Latvijas filiāle sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot manis norādīto kontaktinformāciju